يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

جشنواره طراحی پیام سلامت

درباره ی جشنواره


ارتباط یک ابزار قدرتمند برای شکل گیری و نفوذ بر تصمیمات افراد و جامعه می باشد و می تواند سبب ارتقای سلامت و تقویت اقدامات پیشگیری از بیماری در سطح جامعه شود. در جریان برقراری یک ارتباط ، پیام واحد مستقلی از داده های انتقال یافته است که از طریق حوسی مانند بویایی، چشایی، لامسه، شنوایی و بویایی توسط گیرنده دریافت می شود. هنگامی که این داده ها (پیام) توسط گیرنده به درستی دریافت شوند، به اطلاعات تبدیل می شوند.

پیام ها به منظور اهداف متعددی مانند آگاه کردن، سرگرم سازی، متقاعدسازی، خشمگین کردن و آرام سازی به گیرنده انتقال می یابند.. کارکنان سلامتی وظیفه دارند که افراد را برای شروع یا ادامه ی یک رفتار سالم تشویق کنند و یا فرد را به کاهش یا ترک یک رفتار ناسالم ترغیب کنند.  قسمتی از ای وظیفه ی کارکنان سلامتی از طریق طراحی  و ارسال پیام های سلامتی محقق می شود.

لذا جشنواره پیام های سلامتی با همکاری گروه آموزش سلامت معاونت بهداشتی، گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت و مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار می گردد.

این جشنواره به عنوان اولین جشنوراه ی مبتنی بر وب در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اهداف ذیل برگزار می شود:

  1. تشویق و ترغیب دانشجویان و کارکنان نظام سلامت در طراحی و خلق پیام های سلامتی جهت تاثیرگذاری بر افراد و جامعه
  2. آشنا نمودن دانشجویان و کارکنان نظام سلامت با طراحی نظام مند و علمی پیام های سلامتی
  3. حساس سازی دانشجویان، کارکنان و مدیران نظام سلامت نسبت به جایگاره «پیام های سلامتی» در ارتقاء سلامت جامعه
  4. جمع آوری پیام ها و یجاد بانک پیام های سلامتی جهت استفاده ی مناسب توسط کارکنان محترم نظام سلامت در برنامه های جاری و آتی سیستم بهداشت و درمان.

دانلود فایل درباره ی جشنواره


جستجو
تمدید مهلت ارسال (۱۰۲۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...