يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

جشنواره طراحی پیام سلامت

محورهای موضوعی جشنواره


جشنواره از نظر موضوعی در دو بخش آزاد و ویژه برگزار می شود.

  1. بخش ویژه: ارسال کنندگان آثار در بخش ویژه می توانند طراحی پیام و یا انتخاب پیام خود را در یکی از 5 محور ذیل انجام دهند:
  • ایمنی غذا از مزرعه تاسفره
  • سلامت وجمعیت(باروری سالم)
  • سلامت وجمعیت پویا
  • پیشگیری از مصرف دخانیات
  • طرح تحول نظام سلامت
  • سلامت وخود مراقبتی

به برگزیدگان این بخش، جوایز ویژه ای اهدا خواهد شد.

  1. بخش آزاد:

در این قسمت شرکت کنندگان می توانند در تمامی موضوعات مرتبط با سلامتی به جز موارد ذکر شده در بخش ویژه، به طراحی و ارسال پیام بپردازند.


جستجو
تمدید مهلت ارسال (۱۰۲۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...